Primul tau job Eures
 
 
Eures - European Employment Services  

 

 

Ce este Reactivate and relocate?

Arbetsförmedlingen (Serviciul Public de Ocupare din Suedia) gestionează proiectul Uniunii Europene de mobilitate Reactivate.

Reactivate este un proiect deschis persoanelor aflate în șomaj în vârstă de peste 35 de ani și a angajatorilor cu nevoi de recrutare (se concentreze pe IMM-uri) din toate țările UE. Acesta are ca scop să asigure legătura dintre angajatorii cu posturi vacante greu de ocupat cu candidații calificați din toată Europa. Durata de derulare a proiectului este până la data de 19 octombrie 2018.

Acest proiect suportă doar locuri de muncă. Cu toate acestea, stagiile și uceniciile pot fi acoperite de alte proiecte Reactivate. Vă rugăm să consultați portalul EURES.


Partenerii de proiect

Arbetsförmedlingen (Serviciul Public de Ocupare din Suedia) Suedia este partenerul principal într-un consorțiu cu parteneri de proiect:

 • Danemarca (JKU)

 • Irlanda (DSP)

 • Portugalia (IEFP)

 • Slovenia (SSE)

 • Spania (SEPE)

Alte organizații care iau parte sunt:

 • Finlanda (TEM)

 • Luxemburg (ADEM)

 • România (ANOFM)

 • Azore și Madeira (IEFP)

 • Naturvetarna (Asociația suedeză oamenilor de știință)

 • Tillväxtverket (Agenția suedeză pentru creștere economică și regională)

 • Work-live-Stay Danemarca de Sud.


Contactati proiectul

Alte contacte:Informații pentru persoanele care caută un loc de muncă

Cum functioneazã?

Reactivate își propune să asigure legătura dintre angajatorii cu posturi vacante greu de ocupat cu candidații calificați din toată Europa. Șomerii care cauta un loc de muncă, interesați să participe la Reactivate, trebuie să contacteze consilierul sau personalul EURES ori funcționarul public din cadrul unui serviciu de ocuparea a forței de muncă, pentru a obține sprijin. Șomerii care cauta un loc de muncă (în special pe șomerii de lungă durată) pot beneficia de un pachet de servicii de mobilitate care conține: mediere pe un loc de muncă adecvat, date de contact ale angajatorului și pregătire înainte de a ocupa un loc de muncă în străinătate.

Toate cererile de a lua parte la Reactivate trebuie să fie gestionate și trimise de către personalul EURES / serviciile publice de ocupare. Vă rugăm să contactați partenerii de proiect pentru mai multe informații referitoare la proiect, formulare de aplicare, etc.

Proiectul susține mobilitatea europeană și recrutările durabile cu condiții de muncă echitabile. Proiectul nu poate sprijini ocuparea forței de muncă în cadrul întreprinderilor cu cifră de afaceri mare, cum ar fi vânzările și telemarketing, sau cu una sau mai multe zile de muncă neremunerată perioada de probă / formare înainte de angajare sau care oferă doar comision fără salarii fixe.

Șomerii care cauta un loc de muncă care iau parte la proiect printr-un pachet de servicii de mobilitate pot primi sprijin financiar pentru: un interviu de angajare, sprijin pentru a se stabili în noua țară de muncă, sprijin familial suplimentar în cazul în care își aduce familie cu el, un curs de limbă străină și curs pentru recunoașterea calificărilor.

Vă rugăm să rețineți că timpul de prelucrare cu privire la cereri este în jur de 2-4 săptămâni.

Pentru a fi eligibilă, persoana care caută un loc de muncă ce beneficiază de proiect trebuie să fie:

 • șomer în varstă de peste 35 de ani;

 • cetățean al unei țări UE;

 • rezident într-o țară a UE și care aplică pentru un loc de muncă într-o altă țară UE decât țara lui de reședință.

Sprijin pentru interviu

Somerii care caută un loc de muncă selectați pentru un pachet de servicii de mobilitate din partea personalului EURES și / sau serviciilor publice pentru ocuparea forței de muncă pot primi sprijin financiar pentru a participa la un interviu de angajare. Interviul poate avea loc într-o altă țară din UE sau în țara de reședință, dar trebuie să fie în legătură cu o recrutare pentru un loc de muncă într-o altă țară a UE. Suportul financiar este de 100-350 EUR, în funcție de distanță.

Cererile trebuie să fie gestionate și trimise de către personalul EURES și / sau serviciile publice de ocupare.

Condiţii

 • șomer în vârstă de peste 35 de ani;

 • cetățean al unei țări UE;

 • rezident într-o țară a UE și aplică pentru un loc de muncă într-o altă țară UE decât țara lui de reședință.

 • cererile trebuie să fie trimise înainte de data interviului pentru un loc de muncă, nu se acceptă o cerere retroactivă;

 • locul de muncă solicitat trebuie să aibă o durată de cel puțin 6 luni;

 • orele de lucru trebuie să fie de cel puțin 50 la suta dintr-o săptămână normală de lucru;

 • nu se acceptă plată dublă, adică drumul plătit de angajator, alt proiect sau autoritate.

Vă rugăm să rețineți că persoana care caută un loc de muncă va fi obligată să ramburseze sprijinul, în cazul în care nu călătoresc la locul unde se desfășoară interviul sau dacă nu își motivează absența în mod corespunzător și legal. Dacă acest lucru se întâmplă, vă rugăm să ne informați imediat.

Aplicare

 • cererea va fi completată în totalitate, semnată de către persoana în cautarea unui loc de muncă, documentul va fi imprimat și apoi scanat;

 • se va atașa un document / e-mail de la angajator care să confirme invitația la interviul de angajare;

 • se vor atașa copii după: pașaportul solicitantului, documentele de călătorie / rezervările, calificare / diplomă sau CV, locul de muncă vacant, declarație care arată că este titularul unui cont bancar;

 • se va scana și trimite cererea cu toate documentele prin e-mail;

 • după ce a participat la interviu, se va trimite confirmarea participării prin care angajatorul confirmă prezența persoanei în căutarea unui loc de muncă.

Proiectul verifică toate informațiile oferite.

Atunci când a fost oferit un loc de muncă - Suport de relocare

Șomerii care caută un loc de muncă, selectați pentru un pachet de servicii de mobilitate din partea EURES și / sau de către serviciile publice pentru ocuparea forței de muncă pot primi sprijin financiar pentru mutarea într-o altă țară a UE atunci când un loc de muncă a fost oferit.

Sprijinul acoperă costurile în ce privește deplasarea și cazarea temporară, în timpul primei șederi în țară. Persoana care caută un loc de muncă nu trebuie să primească același tip de sprijin și din partea angajatorului. Dar este posibil să aleagă să nu accepte sprijin din partea angajatorului și să solicite sprijin numai din partea Reactivate. Suportul este o rată fixă ​​în funcție de țara de destinație.

Sprijin familial: dacă cel care caută un loc de muncă îsi va aduce familia , când se mută în noua lor țară de muncă, pot primi un sprijin suplimentar financiar pentru familii, adică soț, copii. Suportul este de 350 EUR / soț / copil până la max. 1000 EUR / familie.

Cererile trebuie să fie gestionate și trimise de serviciile EURES și / sau serviciile publice de ocupare.


Condiţii:

 • șomeri în vârstă de peste 35 de ani;

 • cetățean al unei țări UE;

 • rezident într-o țară a UE și care aplică pentru un loc de muncă într-o altă țară UE decât țara lui de reședință;

 • cererea trebuie să fie trimisă înainte ca, pesoana care caută un loc de muncă, să parăsească țara de reședință și înainte de data începerii activității la noul loc de muncă;

 • cererea nu poate fi trimisă atunci cand cel care caută un loc de muncă s-a mutat în noua țară, nu se acceptă cerere retroactivă;

 • locul de muncă solicitat trebuie să aibă o durată de cel puțin 6 luni și este necesar ca persoana să rămână întreaga perioadă

 • orele de lucru trebuie să fie de cel putin 50 la suta dintr-o săptămână normală de lucru

 • salariile și condițiile de muncă trebuie să fie în conformitate cu legislația de pe piața națională a muncii și conform practicilor, cum ar fi acordurile colective sau salariul minim

 • nu se acceptă plată dublă, adică să nu fie plătită călătoria și nici cazarea temporară în timpul primei șederi de către angajator, alt proiect sau autoritate.

 • nu sunt eligibile situațiile cand persoana este angajată într-o țară și lucrează efectiv într-o altă țară, așa-numitul lucrător detașat

Vă rugăm să rețineți că persoana care caută un loc de muncă va fi obligată să ramburseze sprijinul, dacă nu începe activitatea, la noul loc de muncă, dacă nu părăsește locul de muncă înainte de 6 luni, în cazul în care nu motivează în mod corespunzător și legal. Dacă acest lucru se întâmplă, vă rugăm să ne informați imediat.

Aplicare

 • cererea va fi completată în totalitate , apoi semnată de persoana care caută un loc de muncă, tiparită și scanată;

 • se vor atașa copii după: pașaportul solicitantului, documentele de călătorie / rezervările, calificarea / diplomă sau CV, locul de muncă vacant, declarație care arată că este titularul unui cont bancar;

 • pentru susținerea familiei se vor anexa: cate o copie a pașaportului soțului / copiilor și cate o copie după documentele de călătorie / rezervările;

 • se va scana și trimite cererea împreună cu toate documentele prin e-mail.

Proiectul va solicita angajatorului să trimită o Confirmare a angajării, nu mai târziu de 4 săptămâni de la angajare. Sprijinul financiar nu poate fi acordat până nu este primită Confirmarea de angajare din partea angajatorului. Proiectul va verifica toate informațiile oferite.


Alte măsuri de sprijin

De asemenea, persoanele în căutarea unui loc de muncă, pot fi îndreptățite să primească sprijin financiar suplimentar pentru a face față costurilor necesare de mutare și de lucru într-o altă țară a UE, așa cum sunt specificate mai jos. O condiție prealabilă este ca angajatorul, alt proiect sau autoritate să nu fi plătit deja aceste costuri. Se va atașa întotdeauna o copie a pașaportului persoanei în cautarea unui loc de muncă.


Recunoașterea calificărilor

Dacă, persoanele în căutarea unui loc de muncă, au primit un loc de muncă, au fost pre-selectate sau au șanse bune de a găsi un loc de muncă într-o altă țară a UE, și este necesar de a avea calificări academice și / sau profesionale recunoscute în noua țară de muncă, acestea pot beneficia de sprijin financiar în vederea acoperirii costurilor suportate. Costurile suportate cu recunoașterea calificărilor pot include: copii legalizate și / sau traduceri, proceduri administrative, practică asistată (sau training-uri) și / sau teste de aptitudini. Plata sprijinului financiar poate fi solicitată, în cuatum fix ​​de 400 de euro, după depunerea unei cereri de recunoaștere către organul competent. Cererile trebuie să fie gestionate și trimise de serviciul EURES și / sau de serviciile publice de ocupare.


Curs de limbi străine

Dacă persoanele în căutarea unui loc de muncă au primit un loc de muncă, au fost pre-selectate sau au șanse bune de a găsi un loc de muncă într-o altă țară din UE ,și au nevoie să participe la un curs de limbi străine cu durată mai scurtă, în scopul de a facilita munca, acestea pot fi eligibile pentru sprijin. Vă rugăm să rețineți, că cererea trebuie să fie aprobată de proiect înainte de începerea cursului. Plata sprijinului financiar poate fi solicitată astfel: se primesc 400 euro inainte de începutul cursului și 400 euro după finalizarea cu succes a cursului și după obținerea certificatului de curs. Cererile trebuie să fie gestionate și trimise serviciilor EURES și / sau serviciilor publice de ocupare.

Informații pentru angajatori

Cum functioneazã?

Reactivate își propune să asigure legătura dintre angajatorii cu posturi vacante greu de ocupat cu candidații calificați din toată Europa. Angajatorii cu nevoi de recrutare, în special IMM-urile, trebuie să contacteze un consilier/funcționar EURES sau un funcționar public din cadrul serviciului de ocuparea forței de muncă, în scopul de a lua parte în cadrul acestui proiect. Un angajator poate primi de exemplu un pachet de servicii de mobilitate care conține: servicii de recrutare, de exemplu ajutor pentru publicarea posturile vacante pe portalul EURES, medierea candidaților potriviți din străinătate, precum și informații cu privire la ce să se aștepte înainte de a angaja din străinătate.


Dacă o cooperare este stabilită cu serviciul EURES / Serviciul Public de Ocupare în ceea ce privește recrutarea, întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) pot primi, de asemenea, un sprijin financiar în cazul în care acestea oferă un program de integrare a noului angajat, cu vârsta de peste 35 de ani dintr-o altă țară a UE. Sprijinul financiar acoperă o parte din costurile pentru: pregătirea angajatului (training) pentru adaptarea la locul de muncă, pregătire lingvistică(limbă străină) și sprijin administrativ etc. ajutând noul angajat să se adapteze.

Reactivate sprijină mobilitatea europeană și recrutările durabile cu condiții de muncă echitabile. Ea nu poate sprijini ocuparea forței de muncă în cadrul întreprinderilor cu cifra de afaceri de mare, cum ar fi vânzări și telemarketing, sau cu una sau mai multe zile de perioadă de probă /pregătire neremunerată înainte de angajare sau care oferă doar comision fără salarii fixe.

Toate cererile de a lua parte la Reactivate sunt gestionate și trimise de către EURES / Serviciul Public de Ocupare. Vă rugăm să contactați partenerii de proiect pentru mai multe informații referitoare la proiect, formulare de aplicare, etc.


Eligibilitatea pentru sprijin financiar

Pentru a fi eligibil pentru sprijin financiar, angajatorul trebuie să fie:

 • Întreprindere mică sau mijlocie (maxim 250 de angajați);

 • înregistrat în mod legal într-o țară UE.

Condiţii

 • oferă loc de muncă unei persoane de peste 35 de ani dintr-o altă țară a UE pentru cel puțin șase luni;

 • oferă salarii și condiții de muncă, în conformitate cu legislația pe piața națională a muncii și practicile din țara respectivă, cum ar fi acordurile colective sau salariul minim;

 • ore de lucru, cel putin 50 la suta dintr-o săptămână normală de lucru;

 • nu oferă de lucru într-o țară și trimite apoi angajatul să lucreze într-o altă țară, așa-numitul lucrător detașat.

Aplicare

 • cererea va fi completată în totalitate, apoi va fi semnată de angajator, tipărită și scanată;

 • se va atașa dovada înregistrării pentru a se asigura constituirea legală în calitate de angajator în țara de angajare, declarație care arată că angajatorul este titularul unui cont bancar și copia pașaportului persoanei/persoanelor ce vor fi angajate cat și contractele lor de muncă;

 • se va scana, apoi cererea va fi trimisă împreună cu toate documentele prin e-mail.

Cererile de a lua parte la proiect sunt gestionate și trimise de către EURES / Serviciul Public de Ocupare. Vă rugăm să contactați partenerii de proiect pentru mai multe informații referitoare la proiect, formulare de aplicare, etc.

Cererea trebuie să fie trimisă cel mai târziu cu o zi înainte de începerea perioadei de angajare. După aprobarea de către proiect, vom trimite o cerere de plată care urmează să fie depusă de către angajator. Proiectul va verifica toate informatiile oferite.

Cu sprijinul financiar al
Uniunii Europene
Contact

reactivate@arbetsformedlingen.se

bogdana.petre@anofm.ro

   
 
Ultima actualizare : 27 februarie 2015
 
Data ultimei oferte introduse: 2020-01-09
 
Website optimizat pentru IE 11 si Firefox
  Portal realizat de MPMFPICMA/Compartimentul Informatica din cadrul ANOFM
webmaster